jobbító szándékkal...

váci témák

Bölcsődét a vízgyűjtőbe?

2017. július 09. - varkerti

Vác, Deákvár, Bauer M. u. vízgyűjtő - A KÖRNYÉKBELIEK TILTAKOZNAK AZELLEN, HOGY A KÖRNYÉKEN AZ EGYETLEN ZÖLDTERÜLETET BEÉPÍTSÉK, AMELY kÖZÖSSÉGI TÉRKÉNT SZOLGÁL. HOGY MILYEN TILTAKOZÓLEVELEKET KÜLDTEK ÉS MILYEN ÉLET FOLYIK A VÍZGYŰJTŐBEN, LÁSD LENT. KÉRJÜK AZ ÖNKORMÁNYZATOT, HOGY VÁLASSZON MÁSIK HELYSZÍNT A BÖCSŐDE SZÁMÁRA, VAN ELÉG BEÉPÍTETLEN TERÜLET A VÁROSBAN, NE CSÖKKENTSÉK A MEGLÉVŐ ZÖLDTERÜLETEK SZÁMÁT!

Több száz tiltakozó aláírás gyűlt össze. 2 éve szót emelünk az önkormányzati lakossági meghallgatáson is.

Így sportolnak a környékbeliek. A fenntartható foci...

img_20170819_173703304.jpg

Télen: img_20170201_164949840.jpg

Sünök lakhelye:

img_20150920_154353.jpg

Sárkányeregetőhely:

 

img_20150920_152027.jpg

 

A környék apraja-nagyja ide jár kikapcsolódni, szaladgálni, labdázni, focizni, játszani.

 

Rendszeresen elönti a víz: 

20160728_190226.jpg

 

img_20170206_171923712.jpg

 

 A váci tv híradójában is elhangzott, hogy a Bauer M. u.-i vízgyűjtő helyett a környék lakói másik helyszín kijelölésére kérik az önkormányzatot.
9:20-tól pár másodperc erejéig.

 

http://estv.hu/download.php?view.2135

 

 

Egy mérnök tiltakozó levele:

 

 

Tárgy: Tiltakozás a Vác, Bauer Mihály utca 49. szám alatti, 299/5 hrsz-ú terület átminősítése ellen - Vác Város településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítási eljárása során elkészült Településfejlesztési Koncepciója, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének véleményezésének keretein belül

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

 

Városunk településrendezési eszközeinek 2016. évi módosítási eljárása során elkészült Vác Településfejlestztési Koncepciója, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (HÉSZ). Ennek egyetlen, ámde sokunk számára fontos részletére kívánunk reagálni.

 

Az új HÉSZ a környéken lakók megdöbbenésére a Vác, Bauer Mihály utca 49. szám alatti, 299/5 hrsz-ú. ingatlant, azaz az “öreg-deákvári vízfogót” az elmúlt majd´ egy évszázada érvényes EV (erdő védterület) besorolásról - mely beépítést egyáltalán nem tesz lehetővé - át kívánja minősíteni Vi-12 (intézmény vegyes területek) besorolásra, mely akár 80%-os beépítést, 2-szeres szintterületi mutatót és mindössze 10% minimálisan kialakítandó zöldterületet is megenged.

 

Úgy tudjuk, hogy a tervezett átsorolás elsődleges oka, hogy az Önkormányzat által benyújtott “VEKOP-6.1.1-15 sz. pályázaton részvétel - bölcsődeépítés” 134/2016.(V.19.) sz. Képviselő-testületi határozat ezt a helyszínt jelöli ki az új - a pályázat sikere esetén megépítendő - bölcsőde számára. Biztosak vagyunk benne, hogy a döntéshozatalakor - vélhetően a szűkös pályázati határidők miatt is - nem voltak a megfelelő információk birtokában és a pályázat sikere szempontjából sem optimális döntés született.

 

Függetlenül a bölcsődei pályázat megvalósulásától, az említett változás (a szóban forgó terület átsorolása EV-ről Vi-12-re) a környéken lakók számára elfogadhatatlan és meggyőződésünk, hogy jóvátehetetlen károkat okozna a város egésze számára is.

 

Tisztelettel kérjük a Polgármester urat, hogy a tárgy szerinti területre (Vác, Bauer Mihály utca 49. szám alatti, 299/5 hrsz-ú.) hozott előkészítő döntéseket vizsgálják felül és nyomatékosan kérjük, hogy az új, 2016 augusztusában véglegesítendő HÉSZ-ben az ingatlan továbbra is zöldterület maradjon és a következő minősítések közül valemelyiket kapja (a jelenlegi valós állapotnak a Zv felelne meg):

 

1. közpark, közkert, jele: Zkp

fásított köztér, jele: Zfk

3. védelmi célú zöldterület, jele: Zv.

 

Az indokaink az alábbiak:

 

1. Nem igaz, hogy ez a vízfogó “pusztán egy beépítetlen terület, ami nem fogja a vizet”.

Noha sokan - köztük a Főmérnök úr is - osztját a fenti “városi legendát”, ennek éppen az ellenkezője igaz. Az alábbi linken elérhető számos idei fénykép, sőt videó, ami cáfolja a fenti tévhitet. Jól látható, hogy csak idén nyáron két héten belül két alkalommal is több száz-ezer liter esővizet feltartóztatott, ezzel is védve a lejjebbi területeket az elárasztástól. Sajnos ezzel együtt is komoly károkat okozott a városnak a felhőszakadás (lásd:

http://index.hu/belfold/2016/07/29/20_milliardbol_epitettek_vasutallomast_vacon_az_eso_utan_kiderult_hogy_medencenek_sem_utolso/), kérdés, jól tesszük-e, ha ennek a védelemnek a kiiktatásával tovább fokozzuk az egyre gyakoribb felhőszakadások okozta károkat.

 

2016. július 14-i képek a vízfogóról: https://goo.gl/photos/ZBWoQECwJpuysRkm7


2016. július 28-i képek és videók:
https://goo.gl/photos/YbQPopBHvC9giuPn6

 

Nem igaz, hogy a Bauer Mihály utca alatti átvezetéssel a vízfogóba ömlő víz átterelhető a Bauer Mihály utca melletti esővízgyűjtő csatornába.

Az egyeztetéseink során felmerült, hogy azt a kevés (?!) vizet, ami a vízfogóba kerül a Bácska dűlő felől, át lehet vezetni egy újabb cső lerakásával a másik oldali csatornába így kikerülve a vízfogót. Ezzel - azon felül, hogy a víz feltartóztatása nem történik meg - az a probléma, hogy a vízfogóba nem csak innen van esőviz bevezetve, hanem a Domb utca felől is! A Domb utca pedig a Kosdi útról is kapja az esővizet, így az innen érkező, becsatornázott esővíz mennyisége egyáltalán nem elhanyagolható. Átvezetése pedig az előbbi csatornába csaknem lehetetlen (magánterületeken kellene hosszan átvezetni). A Bauer utca burkolata pedig dacára a mellette lévő vizesároknak, már így is jelentősen terhelt csapadékvízzel, így a Domb utcai esővíz idefolyatása akár a járdát is elmoshatja.

 

Nem igaz, hogy csak ritkán van nagy eső és emiatt szükségtelen az esővíz szikkasztása, felfogása. Noha az év nagyobb részében ez a vízfogó valóban száraz, az éghajlatváltozás és a környezet megváltozása, a környék beépüése egyre indokoltabbá teszi a létét. Megkérdőjelezheteten, hogy az általános hőmérséklet emelkedik, a melegebb levegő pedig több párát képes tárolni. Ez nagyobb mennyiségű egyszerre lehulló csapadékot jelent a korábbiakhoz képest (pl. http://index.hu/tudomany/2016/07/31/a_klimavaltozas_itt_van_es_megeszi_a_vilagot/).

 

Ugyanakkor csak az elmúlt 10-20 évben a környező, fejlebb fekvő domboldalak rohamosan épültek be, így jóval kevésbé tudják megkötni az esővizet, mint korábban. Ha múltban indokolt volt a vízfogó létrehozása, akkor jövőben még sokkal inkább indokolt a megtartása, vagy akár újak létrehozása!

 

Nem igaz, hogy “ ez csak egy gazosodó terület, amit senki nem használ”. A valóság az, hogy ez az öregdeákvári vízfogó maradt az egyetlen közcélú, bárki által használható zöldterület az egész “Gombási út - Lehár Ferenc utca - Kosdi út” által közrefogott, a város jelentős népessége által lakott területnek. Ebben a régióban egyetlenegy publikus játszótér, sportpálya, vagy közpark nincsen! Hogy ez hogyan történhetett, az önmagában is elég botrányos (nyilvánvalóan több pénzt hozott a korábbi városvezetések számára a lakótelkekre parcellázás, mint a közpark-kialakítás), de legalább azt mentsük, ami menthető! Ez az öreg-deákvári vízfogó generációk számára volt a “grund”, a focipálya, a biciklizéstanulás, sárkányeregetés helye, közösségi tér, szánkópálya és sok egyéb gyerekkaland helyszíne, valamint az egyetlen zöldterület, ami a térségben mindenki számára mindig nyitva áll.

 

Ez a terület az itt lakók által gondozva van, lényegében semmilyen költséget nem jelent a város számára. A Lehár Ferenc utca egyre forgalmasabb - kisgyereket nemigen enged át az ember egyedül a túloldalra és ugyanez igaz másik két határoló útra is. Tehát létszükségünk ennek a zöldterületnek a megmaradása, az helyieknek ugyanúgy jár, mint a város többi lakójának a saját környékén - és hála Istennek egyelőre van is mindenhol bőséggel, leszámítva ezt a régiót. Kérjük, ne különböztesség meg hátrányosan az itt lakókat, ne forduljanak saját kertvárosi választóik és gyerekeik ellen az egyetlen zöldterületük elvételével!

 

5. Az átminősítés ellentmond Vác Város településfejlesztési koncepciójának.

 

Társadalmi jövőkép

- Vác népességét, és különösen a fiatalokat tartósan megtartani képes vonzó élettér, ahol a lakosság helyben elérhető ellátási színvonala jó, a családok jó színvonalú megélhetése, ellátási és szolgáltatási feltételei és tartalmas kikapcsolódási, sportolási, szórakozási és művelődési lehetősége egyaránt biztosított.

 

A fiatalok, családosok, gyerekek, vagyis a város jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy mindenki a lakóhelyén érezze jól magát és itt semmit nem kell tenni, pusztán megtartani a meglévő értéket.

 

Környezeti jövőkép

- Vác hatékonyan kihasználja sajátos, értékes táji, természeti környezetét.

- A város zöldterületei bővülnek, újabb települési zöldterületek jönnek létre, a meglévők megújulnak.”

 

A HÉSZ környezeti jövőképét durván sérti a benne foglalt változástervezet!

 

- Természeti környezetét és értékeit megőrző, azt fenntartható módon fejleszti.”

 

Szintén sérül a fenntarthatóság és az értékmegőrzés.

 

6. A helyszín veszélyezteti a “VEKOP-6.1.1-15 sz. - bölcsődeépítés” pályázat sikerét, mivel ellentmond a pályázati kiírásnak

 

Pályázati útmutató, 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással

kapcsolatos elvárások:

 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

 

a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

 

b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

 

c) Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A mérlegelés eredményeképp a támogatási kérelemben nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre látható klímakockázata, vagy el kell készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési tervét. Az elemzést és kockázatkezelési tervet csatolni kell a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez, és figyelembe kell venni a költség-haszon elemzés és a megalapozó dokumentum készítésekor. A kockázatkezelési terv által javasolt intézkedések megvalósulását, az intézkedések megvalósításával elért eredményeket nyomon kell követni, és az intézkedések eredményességéről a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóban be kell számolni.”

 

Ahogy az első pontokban kifejtettük, a nevezett ingatlan intézményi területként történő hasznosítása mindenképpen sérülékenyebbé teszi a város ellenállóképességét az éghajlatváltozással szemben, még jelentős beruházással sem váltható ki a vízfogó szerepe és a leendő intézmény komoly károsodása sem zárható ki, és mindhárom fenti pályázati kívánalomnak ellentmond. Ezért feltétlenül javasoljuk, hogy a HÉSZ-változástól függetlenül is az Önkormányzat sürgősen jelöljön ki új helyet a felépítendő bölcsőde számára.

 

Öreg-Deákvár közlekedése ellehetetlenül.

Végül, de nem utolsósorban a nevezett ingatlanra közintézmény épülése - jelesül egy 50+ fős bölcsödéé - a reggeli órákban akár teljesen ellehetetlenítheti a helyi közlekedést és átmenő forgalmat. A Főmérnökséggel tartott előzetes egyeztetések során elhangzott, hogy a Bauer Mihály utca kétirányúsításával és a Domb utca részleges kiszélesítésével (vagy esetleg a Bauer és Dombutca kereszteződésben körforgalom kialakításával) kívánják megoldani a közlekedésszervezést. Meggyőződésünk, hogy a tervezett változtatás nem oldja meg a problémát, mi több, a Lehár Ferenc utca és akár a Kosdi út közlekedését a tervezett intézmény közlekedői akár teljesen le blokkolhatják. Ugyanis, már évek óta az iskolakezdési csúcsban a Lehár és Kosdi út kereszteződése torlódik, esetenként az óvodáig. Továbbá napközben is probléma a Lehár Ferenc utcára balra fordulás a keresztutcákból, sokszor perceikig kell várni, mire be lehet fordulni/át lehet menni az úton. Ha a Bauer Mihály utcába tartók és az onnan kijövők tovább terhelik a reggeli csúcsot - márpedig nem lesz más választásuk - akkor a Lehár Ferenc utca akár a Deákvári főtérig beállhat. Továbbá, az intézményből a Domb utcán át a Kosdi útra távozók a Kosdi út forgalmát állíthatják meg, így az is torlódhat, lényegesen súlyosbítva így a reggeli-délutáni káoszt.

 

Ugyanakkor a bölcsődei szoltáltatásokat leginkább igénybevevő lakótelepiek közül nem valószínű, hogy sokan örülnének neki, ha a város teljesen másik szegletébe kellene gyerekeitek munka előtt és után fuvarozni. Ez a helyszín tehát nekik sem jó. (A helyi kisgyerekesek éppen a bölcsőde ellen léptek fel, amint a melléklet mutatja...)

 

Mindezen felül, az eddig is népszerű Bauer Mihály utcai Katolikus óvoda bővítése is növeli majd a forgalmat, de az ide tartó gyerekek és szüleik számára életveszélyes szituációk alakulhatnak ki, mivel ekkor már nem lehet szabályosan az óvoda mellé parkolni a Lehár Ferenc utcáról jövet, bent pedig nincs elég hely a parkoló autóknak.

 

Összességében ezernyi ingerült autós, és balesetek sora van belekódolva a várható közlekedési helyzetbe, nem is beszélve a helyi lakosok életkörülményeinek romlásától.

 

 

Kérjük, fontolják meg a fentieket, legalább az új HÉSZ érvényességéig biztosítsák a Bauer Mihály utca 49 zöldterület jellegét és a Város érdekében Önök keressenek másik helyszínt, ami akár bölcsőde akár más városi intézmény megvalósulásának teret adhat. Biztosak vagyunk benne, hogy csak szándék kérdése, hogy találjanak is egyet a számtalan sokkal jobb adottságokkal rendelkező közül.

 

 

Kelt: Vác, 2016. augusztus 10.

 

 

váci játszóterek

ÚJ Hírek -

2017.07.07.

Szeretném megköszönni Vác város önkormányzatának, hogy már egy ideje szépen felújította a Deákvári főtér játszóterét és építettek egy szépet a lepusztult helyett a Duna-parti sétányon is. Így már szebb és biztonságosabb környezetben játszhatnak a gyermekek.

Új a csúszda, kiegészült még egy hintával. A többi játékot is felújították, lefestették. Tényleg szívmelengető lett!

 

 

Anno 2014

Éljen! Valaki végre kicserélte a balesetveszélyessé vált deákvári mászóka felvezető lépcsőjét! (a napokban a kislányom ujját is felhasította a régiből kiálló szög )

          volt....                                          van! :)

  maszoka deakvar        

 

Szeretném, ha illetékesekhez is eljutna...

3 gyerkőcömmel évek óta játszóterezésre vagyok ítélve - a több, mint 6 év alatt, amióta Vácon élek, szomorúan tapasztalom, hogy az egykor kellemes, gyönyörű játszóterek berendezései egyre hiányosabbak, felújítani pedig senki sem újítja fel őket, illetve...

Vácon kiemelt szerepet kapott a turizmus fejlesztése. Ezt megértem. Akkor a turisztikai szempontból kiemelt szerepet élvező Duna parton a komp mellett lévő játszótérnek (Szent Erzsébet fényesre simogatott hátsója mögött) miért kell ilyen állapotban leledzenie?

Októberben választás...játszótér felújítással is lehetne némi szavazatot besöpörni...az itt lakóknak mindenesetre fontos szempont...sok szavazóképes kisgyerekes szülő él itt...és, ha jól tudom, az állami propaganda népszerűsíti a nagy család ideáját....hát itt vagyunk...mi...nagy családdal, sok gyerekkel, sokan...és várjuk, hogy legalább tartsák karban, amit már egyszer létrehoztak...

 

Képek, a teljesség igénye nélkül, folyamatos, játszóterezés közbeni fotózással bővítve (bár ne kellene!)

lyukas csuszda deakvarlibikoka deakvarhinta deakvar

hianyzo szemetes deakvarhianyzo lodunaparti lovacskadunaparti hinta

dunaparti jatszoter hianyzo szemetesehianyzo gyuruk deakvar

Egyben és nagyban itt: http://indafoto.hu/boldoggabi/vaci_jatszoterek_allapota

Segítsetek azzal, hogy eljuttatjátok "megfelelő" helyre a posztot, küldjetek pályázati ötleteket...